Friday, 1 June 2012

PROSES REKABENTUK

Terdapat 3 peringkat utama yang diambil kira semasa proses rekabentuk iaitu:


Perancangan
 • Perancangan amat penting untuk menentukan keseluruhan, jenis bahan, saiz, bentuk, sistem struktur dan kaedah pembinaanya.
 • Da pat menganggarkan kos rekabentuk, pembinaan dan senggaraan dan menentukan pihak-pihak yang bertanggungjawab semasa di peringkat rekabentuk dan pembinaan.
 • Proses perancangan dibentuk dengan bantuan maklumat dari klien, pengalaman merancang, imaginasi, penyelidikan tapak, ujian makmal, kesan kepada alam sekitar dan ekonomi.
 • Perancangan boleh dimulakan sebaik sahaja klien memberi keterangan ringkas mengenai projek.

Analisis Struktur
 • Dijalankan oleh jurutera struktur bertujuan untuk mendapatkan daya-daya dalam anggota, daya ricih, momen lentur, pesongan dan aspek-aspek analisis yang lain seperti tegasan, terikan, modulus elastik dan sebagainya bagi digunapakan dalam proses merekabentuk.
 • Jurutera perlu mengkelaskan sistem struktur sebelum analisi dijalankan melalui daya-daya yang dialami oleh struktur.

Daya-daya dalam struktur


 Rekabentuk Struktur
 • Biasanya dibuat menggunakan kaedah elastik dengan berpandukan kod amalan rekabentuk serta pengalaman.
 • Bagi memastikan keselamatan struktur, syor-syor dalam spesifikasi kod amalan rekabentuk dan pembinaan yang telah ditetapkan mestilah difahami dan diikuti.
 • Kod merupakan hasil penyelidikan dan pengalaman jurutera lampau bagi memastikan keselamatan dan kesilapan lalu tidak berulang.
 • Contoh : kekuatan bahan, tegasan dan pesongan bagi anggota yang telah direkabentuk mestilah tidak melebihi kekuatan muktamad bahan atau tegasan dan pesongan izin yang telah ditetapkan dalam kod.
 • Selain secara manual, rekabentuk boleh dilakukan dengan menggunakan perisian komputer supaya lebih cepat, tepat dan mengurangkan kesilapan.

PROPOSAL

Proposal berkaitan dengan inovasi yang kami rancang. Apa tujuan projek dan sebagainya semuanya kami telah muatkan di dalam satu peta minda yang merangkumi keseluruhan proposal berkaitan dengan projek ini.
Sila KLIK di sini untuk melihat proposal ini.

Thursday, 31 May 2012

ACTION PLAN

'Action Plan' adalah satu kesimpulan berkaitan dengan inovasi yang dibuat pada masa kini dan masa hadapan. Untuk melihat action plan sila KLIK di sini.

KONSEP REKABENTUK STRUKTUR KONKRIT BERTETULANG

KEGAGALAN STRUKTUR
Kegagalan struktur jambatan akibat pembebanan

Kegagalan struktur tiang

Kegagalan struktur akibat ricihan

Kegagalan rasuk akibat lenturan
Kegagalan struktur dinding tanpa tetulang keluli


DEFINISI REKABENTUK

Rekabentuk merupakan satu proses pemilihan bahan dan menentukan saiz elemen struktur yang akan dibina. Tujuan utama rekabentuk adalah untuk menyediakan suatu struktur yang selamat dan sesuai untuk digunakan dan dapat dibina dan diselenggara dengan kos yang minimum.

MATLAMAT REKABENTUK
 1. Memastikan penggunaan kos yang ekonomi serta memudahkan pembinaan.
 2. Memastikan struktur yang dibina tahan selama mana ianya digunakan.
 3. Memastikan struktur yang dibina berada dalam keadaan yang selamat.
 4. Menghasilkan bentuk struktur yang menarik dan sesuai dengan persekitaran.
TETULANG

Dalam kes struktur yang dibina dari konkrit bertetulang, bar-bar keluli diletakan di dalam konkrit tetulang untuk menahan daya tegangan dan juga untuk membantu menanggung daya mampatan dalam struktur. Bar tetulang juga merahan ricih dan mengelakan keretakan berlaku.

Tetulang yang digunakan di dalam bahagia-bahagian bangunan direkabentuk oleh Jurutera bangunan. Tujuan dibentuk tetulang ini diantaranya untuk menyesuaikan dengan rupa bentuk bangunan supaya dapat mengawal kekuatan pada rangka bangunan. Bentuk-bentuk yang direka ini boleh memberi kesan pada kualiti pembinaan bangunan tersebut.
 
 
Contoh-Contoh Bentuk Tetulang
   
Tetulang bagi rasuk sebuah jambatan

Tetulang Ricih


VIDEO P&P : STEEL BAR FOR REINFORCEMENT


AKTIVITI

Setelah melihat video yang disediakan, sila uji kefahaman anda dengan menjawab soalan-soalan berikut:

1.   Senaraikan jenis-jenis tetulang keluli yang digunakan dalam pembinaan.
       _______________________________________________________
       _______________________________________________________

2.   Senaraikan kegunaan tetulang dalam struktur binaan.
       _______________________________________________________
       _______________________________________________________

****SELAMAT MENCUBA****